Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

email : mkoutras@unipi.gr

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ (1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)


 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

[ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ]
(1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
(2ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
(3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΠAΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
(6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
(5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

 

 Διαφάνειες Μαθημάτων 2007-2008


Μάθημα 1

Μάθημα 2

Μάθημα 3

Μάθημα 4

Μάθημα 5

Μάθημα 6

Μάθημα 7

Μάθημα 8

 

  Μορφή Εξετάσεων


Δείγμα θεμάτων